Benvinguts a la nostra pagina web

Benvinguts a la nostra pagina web - TECNAVAL

En aquest lloc trobareu informació sobre la nostra empresa i la nostra activitat, conèixer millor què fem i, especialment, què podem fer per vostè.

A través d'aquesta pàgina web ens coneixerà millor i podrà posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per més informacions.

 

En este sitio encontrarán informaciones acerca de nuestra empresa y nuestra actividad, conocer mejor qué hacemos y, especialmente, qué podemos hacer por usted.

A través de esta página web nos conocerá mejor y podrá ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para más informaciones.

 

At this site find information about our company and our business, better understand what they do and especially what we can do for you.

Through this website we know best and can contact us anytime for more information.

SEGURETAT

SEGURETAT - TECNAVAL

Venta i revisió de  basses salvavides. AIRMAR.

SOLAS, ISO REVERSIBLES

Venta i  revisió de radiobalises: KANNAD, MACMURDO,SATLINK, PAINS WESSEX, SAILOR, SIMRAD

Venta i revisió d’armilles inflables: totes les marques. SOLAS , ISO, CE

Venta de pirotècnia. Bengales. Coets amb paracaigudes. Senyals de fum

Hidrostàtics

Venta i revisió, material contra incendis. PARSI

Senyalització IMO, llum individual Sea Flash, Llum com pacta W3, Líneas de vida, rescue buoy, cèrcol salvavides, perxa IOR, escales emergència, ancora flotant, senyals sonores i flotants, llums flotants, life flag, bandes reflectants adhesives, reflectors radar, material buidatge, farmacioles.

ELECTRÒNICA

ELECTRÒNICA - TECNAVAL

 

Venta i servei tècnic oficial FURUNO

Radars

Sonars

Sondes

Indicadors de corrent

NavNet

GPS / Plotter / Maxsea

Instrumentació

Pilots automàtics

Compàs satalitari

Comunicació VHF / BLU / SATELIT

AIS / BNWA / Corredores / ECDIS

Cartografia C-MAP / Navionics

Caixes blaves

GARMIN-SATLINK-RAIMARINE

MARPORT

MARPORT - TECNAVAL

NOU MARPORT M-LOG

NOU MARPORT  M-LOG - TECNAVAL

NOU MARPORT  M-LOG

Velocitat

Flux

Simetria

Profunditat

Roll & Pitch

Permet visualitzar el flux de l’aigua  frontal i transversal , depenent dels canvis del fux i de la corrent, permet al patro fer correccions en la velocitat del remolc i ajustar l’art, augmentant l’eficiència  en la pesca

TECNAVAL

TECNAVAL